News

สามารถตรวจสอบข่าวสารล่าสุดของ 12SKY

News

12/14 ประกาศแจ้งการปรับปรุงการบํารุงรักษา


ประกาศแจ้งการปรับปรุงการบํารุงรักษา

สวัสดี เราคือ 12SKY


■ เวลาปิดปรับปรุง

13:00 ~ 14:00

※ เวลาปิดปรับปรุงอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้ให้บริการ


เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อพัฒนา 12SKY ให้ดียิ่งขึ้น