นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งหมายถึงเอกสารอ้างอิงที่รวมถึงข้อกฎหมายตาม "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" เช่น ผู้ให้บริการที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแบบกลุ่ม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

N-tori (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ ”) มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นสำคัญ และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ "การใช้งานระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูล" และ "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

บริษัทฯ ชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวเพื่อแจ้งจุดประสงค์และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าได้ให้ไว้ รวมถึงการใช้มาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวประกอบด้วยเนื้อหานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และเปิดเผยนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์หรือการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและวันที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผ่านประกาศอย่างเป็นทางการในหน้าเว็บไซต์ บริษัทฯ เตรียมขั้นตอนการแสดงความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้บริการ การรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อลูกค้าลงทะเบียนหรือใช้บริการของทางบริษัทฯ เมื่อลูกค้าเลือก "ยินยอม" จะนับว่าเป็นการยินยอมให้รวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลที่รวบรวม

 • เมื่อเข้าร่วมบริการและใช้งานเกม: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอดีและชื่อเล่น ข้อมูลอุปกรณ์ใช้งาน (ชื่ออุปกรณ์ ประเภทระบบปฏิบัติการ (OS) หมายเลข IMEI) ข้อมูลผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลสโตร์ เวอร์ชั่นเกม เบอร์โทรศัพท์ ประวัติการใช้งานเกมและบริการ ประวัติการเข้าร่วม คุ้กกี้ ประวัติการชำระเงิน ข้อมูลการใช้จ่ายในเกม ประวัติการเข้าร่วมโปรโมชั่น/กิจกรรม และการส่งสินค้า
 • เมื่อใช้บริการของ Google: เมื่อลงทะเบียนผ่านการเข้าสู่ระบบจากแพลตฟอร์มภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์มภายนอกจะไม่ถูกเก็บบันทึกนอกเหนือจากข้อมูลด้านบน
 • เมื่อใช้บริการของ Apple: เมื่อลงทะเบียนผ่านการเข้าสู่ระบบจากแพลตฟอร์มภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์มภายนอกจะไม่ถูกเก็บบันทึกนอกเหนือจากข้อมูลด้านบน
 • เมื่อใช้บริการของ Facebook: ไอดีอีเมลของ Facebook และรูปโปรไฟล์
 • เมื่อใช้บริการฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า: เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ ที่อยู่อีเมล

2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 • มีระบบการยินยอมหรือขั้นตอนการยินยอมที่แยกต่างหากและเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อดาวน์โหลดเกมและเข้าเกมครั้งแรก เมื่อเข้าถึงเครือข่าย เมื่อซื้อเงินในเกม เมื่อลงทะเบียน เมื่อใช้งานศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า เมื่อเข้าร่วมเนื้อหาและบริการโปรโมชั่น/กิจกรรม หรือเมื่อใช้เนื้อหาและบริการบนแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเอง และเมื่อใช้แพลตฟอร์มของคู่ค้า
 • จะเก็บรวบรวมตามข้อมูลที่ได้รับการยินยอม หากได้รับการยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม


2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและจุดประสงค์การใช้งาน

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การใช้งาน บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่กำหนดโดยการขอความยินยอมแยกต่างหากตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา18 ในกรณีที่ลูกค้ามีการยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ 3 ในก่อนหน้านี้ บริษัทฯ อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่ภายนอกได้ภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการคิดค่าธรรมเนียมตามการให้บริการ การประกาศผู้ชนะอีเวนต์ การจัดส่งของรางวัลอีเวนต์ การเผยแพร่เนื้อหา การซื้อและการใช้จ่ายค่าธรรมเนียม การตรวจสอบ·สถิติและการสร้างหลายบัญชี ข้อจำกัดการเชื่อมต่อ การรักษาความปลอดภัยและการจัดการการข้อพิพาท

1) การจัดการระบบสมาชิก

 • การยืนยันตัวตนตามการใช้บริการระบบสมาชิก การป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตและการป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของสมาชิก การตรวจสอบช่วงอายุ การจัดการเรื่องร้องเรียนและความไม่พึงพอใจ การแจ้งเตือน การตรวจสอบสถานะการใช้งานเนื้อหาร่วมกันภายในเกม การตรวจสอบเพื่อให้บริการจำแนกตามลูกค้ารายบุคคล

2) การใช้งานสำหรับการตลาดและการโฆษณา คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

 • การพัฒนาและการปรับแต่งบริการ (สินค้า) ใหม่ การแจ้งข้อมูลด้านการโฆษณา เช่น กิจกรรม การให้บริการและประกาศโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางประชากร ความถี่ในการเข้าใช้งานหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของสมาชิก การให้บริการโปรโมชั่น/กิจกรรม


3. การเก็บรักษาและระยะเวลาการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาที่เป็นสมาชิกและหากสมาชิกยื่นขอลบบัญชี ข้อมูลจะถูกลบอย่างสมบูรณ์โดยไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงในภายหลังได้ แต่หากเกิดความเสียหาย เช่น การลักลอบข้อมูลส่วนบุคคล จะสามารถเก็บรักษาข้อมูลเป็นระยะเวลาสูงสุด 30 วันตามระยะเวลาที่กำหนดจากการให้บริการส่วนบุคคลนับตั้งแต่วันที่ลบบัญชีข้อมูลสมาชิกเพื่อเรียกคืนและคุ้มครองผู้เสียหาย เป็นต้น และข้อมูลจะถูกลบอย่างสมบูรณ์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากสมาชิกรายบุคคล หรือการเก็บรักษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายการค้า เป็นต้น

มาตราการที่จำเป็นอื่น ๆ จะถูกนำมาใช้ เช่น การลบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการรักษาความปลอดภัยของมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ไม่ได้ใช้บริการเป็นระยะเวลา 1 ปีต่อเนื่อง ตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูล

ในกรณีที่บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลในระยะเวลาที่ได้กำหนดตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (แต่ประวัติการจำกัดการใช้งานบริการจะถูกเก็บในระหว่างระยะเวลาให้บริการ)


4. ขั้นตอนและวิธีการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ภายหลังที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมและบรรลุจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกดำเนินการโดยทันที บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการลบข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1) ขั้นตอนการลบ

 • ข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้ เช่น การสมัครสมาชิก เมื่อการเก็บรักษาอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในภายหลังจากบรรลุวัตถุประสงค์หรือเลยระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะลบทิ้งหลังจากย้ายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังฐานดาต้า (DB) ที่แยกไว้หรือสถานที่จัดเก็บอื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

2) วิธีการลบ

 • ใช้วิธีการทางเทคนิคที่ไม่สามารถเรียกคืนประวัติข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกตีพิมพ์ลงกระดาษจะถูกทำลายโดยเครื่องทำลายเอกสารหรือเผาทำลาย


5. มาตรการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและแสวงหามาตรการด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิคดังต่อไปนี้ เพื่อรับรองความปลอดภัยไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความเสียหาย ถูกขโมย รั่วไหล ปลอมแปลงหรือเสียหาย

1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ: การวางแผน/การดำเนินการจัดการภายใน ลดบุคลากรในการจัดการและอบรมบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง และให้การอบรมภายนอกองค์กรแก่ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

2) มาตรการด้านเทคนิค: การจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึง เช่น ระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การติดตั้งระบบควบคุมการเข้าถึง การเข้ารหัส เช่น ข้อมูลการยืนยันตัวตน การติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยและการป้องกันไวรัสรุ่นใหม่ล่าสุด

3) มาตรการด้านกายภาพ: ปิดกั้นการเข้าถึงและการเข้าออกห้องคอมพิวเตอร์และห้องจัดเก็บข้อมูล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม เช่น กรณีที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือความประมาทจากตัวผู้ใช้งานเอง


6. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ 3

บริษัทฯ ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่ 3 ยกเว้นดังต่อไปนี้

1) ในกรณีที่ได้รับการยินยอมล่วงหน้า

2) ในกรณีที่จำเป็นแก่การชำระค่าธรรมเนียมตามที่ให้บริการ

3) ในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยสืบสวนกลางตามวิธีการและขั้นตอนที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสืบสวนหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) ในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น ในการจัดทำสถิติ การวิจัยทางวิชาการ หรือการสำรวจตลาด การดำเนินการดังกล่าวจะถูกดำเนินการโดยไม่สามารถระบุตัวตนรายบุคคลได้


7. การมอบความรับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (นำมาใช้ในบางเกมที่ดำเนินการโดย N-tori)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ บริษัทฯ จะมอบหมายความรับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการทำสัญญาการมอบความรับผิดชอบเพื่อการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัย


8. ผู้ใช้งานและอำนาจของผู้แทนโดยชอบธรรม และวิธีการดำเนินการ

1) สมาชิกและผู้แทนโดยชอบธรรมสามารถขอดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้เยาว์") ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตลอดจนขอยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการการยินยอม เช่น การเก็บรวบรวม·การใช้งาน·การเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้แทนอันชอบธรรม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะขอข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อสกุลผู้แทนอันชอบธรรม ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนอันชอบธรรมที่รวบรวมมานั้นมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบการยินยอมของผู้แทนอันชอบธรรมเท่านั้นและจะไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นหรือไม่มีการเผยแพร่แก่บุคคลที่ 3

2) สมาชิกและผู้แทนโดยชอบธรรมสามารเพิกถอน (ยกเลิกการเป็นสมาชิก) การยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยการแตะ "ยกเลิกการเป็นสมาชิก" หรือ "ลบบัญชี" ในการบริการเพื่อเพิกถอนความยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกและผู้แทนโดยชอบธรรมสามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยการส่งจดหมายมายังศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า โทรศัพท์ (โทร:1566-4340) หรือการใช้ฟีเจอร์ 'ถาม 1:1' ในการบริการ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการยื่นขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาใช้หรือเผยแพร่จนกว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเสร็จสมบูรณ์ และหากข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้ถูกเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ 3 แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้แก่บุคคลที่ 3 ทราบและดำเนินการแก้ไขตามผลการจัดการแก้ไขโดยทันที

3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกลบเนื่องจากการร้องขอของสมาชิกหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะดำเนินการตามเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทฯ และไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานด้วยจุดประสงค์อื่นได้


9. มาตรการป้องกันด้านเทคนิค ด้านการบริหารจัดการ และด้านกายภาพสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและแสวงหามาตรการด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิคดังต่อไปนี้ เพื่อรับรองความปลอดภัยไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความเสียหาย ถูกขโมย รั่วไหล ปลอมแปลงหรือเสียหาย

1) บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไม่ให้รั่วไหลหรือเสียหายจากการแฮ็กหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น บริษัทฯ สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสใหม่ล่าสุดเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเสียหาย และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลของลูกค้ารั่วไหลหรือเสียหาย และเพื่อให้รับส่งข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายผ่านการเข้ารหัสด้วยอัลกอริธึม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้ระบบสำหรับการปิดกั้นเพื่อปิดกั้นการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอก และใช้ระบบทางเทคนิคทั้งหมดที่สามารถใช้ได้เพื่อรักษาความปลอดภัยจากระบบอื่น ๆ

2) บริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอกับการรักษานโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เครื่องมือเฉพาะภายในเพื่อดำเนินการรักษานโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและพยายามอย่างหนักเพื่อปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อพบปัญหาที่ตรวจสอบได้จากผู้ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลและเกิดปัญหาจากความประมาทของสมาชิกเองหรือปัญหาบนเครือข่าย


<ภาคผนวก>

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565