นโยบายการให้บริการ

นโยบายการให้บริการ มีบทบาทเสริมข้อที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและรวมถึงมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ เช่น ผลกระทบจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้ ขั้นตอนการคัดค้านเกี่ยวกับการลงโทษและนโยบายการกู้คืน และอื่น ๆ ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบ

นโยบายการให้บริการ

1. กฎทั่วไป

1) นโยบายการให้บริการนี้ใช้กับการให้บริการเกม (12SKY)

2) นโยบายการให้บริการ มีบทบาทเสริมข้อที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและรวมถึงมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ เช่น ผลกระทบจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "การลงโทษ") ขั้นตอนการคัดค้านเกี่ยวกับการลงโทษและนโยบายการกู้คืน และอื่น ๆ ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบ

3) N-tori (ต่อไปจะเรียกว่า "บริษัทฯ ") สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการเป็นครั้งคราวเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นและแจ้งให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย (เช่น การแจ้งในคาเฟ่และเกมอย่างเป็นทางการหรือกลุ่มคอมมูนิตี้ การแจ้งอีเมล ข้อความภายในบริการ ฯลฯ)


2. การลงโทษ/รายงาน การคัดค้าน และการให้คำปรึกษาลูกค้า

1) หากสมาชิกทราบเงื่อนไขของสมาชิกอื่น การละเมิดนโยบายการให้บริการหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวสามารถแจ้งต่อบริษัทฯ ได้

 - คู่มือขั้นตอนการลงโทษ/รายงานการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

  ∙การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ⟶ (รายงาน) ⟶ ตรวจสอบ ⟶ (แจ้งล่วงหน้า) ⟶ การลงโทษ ⟶ การคัดค้าน ⟶ การแจ้งผลการคัดค้าน

2) การตรวจสอบหลังจากรายงานอาจใช้เวลานาน ในบางกรณีอาจมีการตรวจสอบใหม่

3) บัญชีที่เกี่ยวข้องอาจถูกจำกัดชั่วคราวจากกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาที่ได้รับผ่านศูนย์บริการลูกค้านานสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน.

4) สมาชิกสามารถยื่นการคัดค้านที่เกี่ยวข้องกับการสอบถาม การร้องขอ การเสนอแนะและการลงโทษต่าง ๆ เกี่ยวกับการแอบอ้างใช้บัญชี การรายงานผู้ใช้ที่ไม่ดี รวมถึงการบริการเกม 12SKY ผ่านคาเฟ่ทางการและศูนย์บริการลูกค้าภายในเกม

 - การรายงาน/สอบถามและวิธีการคัดค้านมีดังต่อไปนี้

 ∙การสอบถาม 1:1
⟶ สามารถยื่นการคัดค้านที่เกี่ยวข้องกับการสอบถาม การร้องขอ การเสนอแนะและการลงโทษต่าง ๆ เกี่ยวกับการแอบอ้างใช้บัญชี การรายงานผู้ใช้ที่ไม่ดี รวมถึงการบริการเกม 12SKY ผ่านคาเฟ่ทางการและการสอบถาม 1:1 ภายในเกม

 ∙การสอบถามผ่านศูนย์บริการลูกค้า
⟶ ผู้ใช้สามารถยื่นการคัดค้านที่เกี่ยวข้องกับการสอบถาม การร้องขอ การเสนอแนะและการลงโทษต่าง ๆ เกี่ยวกับการแอบอ้างใช้บัญชี การรายงานผู้ใช้ที่ไม่ดี ผ่านคาเฟ่ทางการและศูนย์บริการลูกค้าภายในเกม

5) หากการคัดค้านของสมาชิกถูกวินิจฉัยว่าเป็นอันชอบธรรม บริษัทฯ จะยกเลิกการลงโทษที่ใช้กับสมาชิกทันทีและกู้คืนการปรับเปลี่ยนไอเทมที่ถูกปรับ ฯลฯ

6) รายงาน "การแอบอ้างใช้บัญชี" และการตรวจสอบความเสียหายสามารถทำได้ภายใน 15 วันรวมวันที่เกิด "การแอบอ้างใช้บัญชี"

7) การคัดค้านสามารถทำได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการลงโทษ


3. เกณฑ์การให้บริการและนโยบายพิเศษ (12SKY)

1) บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขและนโยบายการให้บริการและให้บริการเกมอย่างราบรื่น

2) บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่เป็นกลางและไม่แทรกแซงข้อพิพาทระหว่างสมาชิก ทั้งนี้หากความขัดแย้งระหว่างสมาชิกเกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขและนโยบายการให้บริการหรือการขัดขวางการดำเนินงานของการให้บริการเกมที่เป็นปกติ บริษัทฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบประเด็นดังกล่าวในสถานะที่เป็นกลางและดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นได้

3) บริษัทฯ ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเครดิตของสมาชิกอย่างปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และผู้ให้บริการจะไม่ขอหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัญชีหรือรหัสผ่านของสมาชิกยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

4) เมื่อได้รับแจ้งเกี่ยวกับบัคและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในเกมผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าและเว็บไซต์คอมมูนิตี้ บริษัทฯ พยายามที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว

5) บริษัทฯ สามารถร้องขอได้หากจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนของบัญชีเพื่อปกป้องบัญชีลูกค้าและเสถียรภาพของการให้บริการเกม

6) บริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และผู้ให้บริการอาจให้คำตอบที่จำกัดหรือไม่ให้คำตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากลักษณะพิเศษของการอัปเดต ทิศทางการพัฒนา และเกมอื่น ๆ


4. เกณฑ์การจัดการชื่อ

1) "ชื่อ" หมายถึง ชื่อทุกประเภท (เช่น ชื่อเล่น ชื่อตัวละคร เป็นต้น) ที่สมาชิกตั้งเองเพื่อระบุตัวละคร ไอเทม กลุ่ม ฯลฯ ภายในบริการเกม

2) โดยหลักการแล้ว สมาชิกสามารถกำหนดชื่อได้อย่างอิสระ

3) จากข้อ 2 ชื่อแต่ละชื่อต่อไปนี้จะถูกจำกัดการใช้งาน และบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามความเห็นชอบ นอกจากนี้อาจมีการใช้มาตรการลงโทษสำหรับการกระทำโดยใช้ชื่อด้านล่าง

 • ① ชื่อที่อาจทำร้ายความรู้สึกผู้อื่นหรือมีแนวโน้มเหยียดเพศ
 • ② ชื่อที่มีคำด่าและคำหยาบ คำโฆษณา และเนื้อหาที่สื่อไปในทางเพศ
 • ③ ชื่อเชื้อชาติ, ชื่อเรียกทางเพศ
 • ④ ชื่อที่ถูกวินิจฉัยว่ามีจุดประสงค์เพื่อว่าร้าย ดูถูก หรือหมิ่นประมาทบุคคล หมู่คณะ กลุ่ม ภูมิภาค ศาสนา เป็นต้น
 • ⑤ ชื่อที่แอบอ้างถึงบริษัทฯ พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการของบริษัทฯ
 • ⑥ ชื่อที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการส่งเสริมบัญชีหรือแลกเปลี่ยนไอเทมเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์
 • ⑦ ชื่อที่ถือว่าละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
 • ⑧ ชื่อต้องห้ามตามเงื่อนไข
 • ⑨ ชื่ออื่น ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทางสังคม
 • ⑩ การกระทำในการแก้ไขชื่อที่ห้ามไว้บางส่วนหรือเปลี่ยนการสะกดชื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้นหรือเป็นการรวมตัวอักษรต่าง ๆ ไว้ข้างหน้าและข้างหลัง

5. นโยบายการลงโทษ

1) ประเภทของการลงโทษมีดังนี้

 • ① ข้อจำกัดการใช้งานถาวร: เป็นการลงโทษที่จำกัดการใช้เกมและบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างถาวร
 • ② ข้อจำกัดการใช้เกมถาวร: (12SKY) เป็นการลงโทษที่จำกัดการใช้เกมและบริการที่เกี่ยวข้องอย่างถาวร
 • ③ ข้อจำกัดในการใช้ระยะเวลาในการเล่นเกม: (12SKY) เป็นการลงโทษที่จำกัดการใช้เกมและบริการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาหนึ่ง
 • ④ เตือน: เป็นการลงโทษถาวรหรือชั่วคราว เช่น การจำกัดการเข้าถึงเกมชั่วคราว ห้ามแชต จำกัดการกระทำ บังคับเปลี่ยนชื่อตัวละคร ข้อควรระวัง GM/CM คำแนะนำ เป็นต้น
 • ⑤ ปรับเปลี่ยนไอเทม ฯลฯ : เป็นการลงโทษด้วยการลบหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณและคุณสมบัติข้อมูลตัวละคร ไอเทม เนื้อหาที่มีการชำระเงิน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ⑥ ระงับ IP: เป็นการลงโทษที่จำกัดการเข้าถึงเกมหรือบริการจาก IP เฉพาะ

2) หากบริษัทฯ ลงโทษตามข้อ 1 บริษัทฯ สามารถเรียกคืนหรือปรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข (เช่น ไอเทม ค่าประสบการณ์ ฯลฯ) และการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยากที่จะคำนวณผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้บัคและการใช้โปรแกรมเถื่อน ฯลฯ สามารถรีเซ็ตข้อมูลการใช้งานเกมหรือจำกัดการใช้เนื้อหาบางส่วนและสภาพแวดล้อมการเข้าถึงได้

3) ความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการแอบอ้างใช้บัญชีหรือการแบ่งปันบัญชีเนื่องจากเหตุผลของสมาชิกจะต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งคู่กรณีที่ทำการละเมิดข้อกำหนด

4) ในเวลาเดียวกันหากมีการยืนยันการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขมากกว่าสองข้อ บริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการลงโทษที่สอดคล้องกับแต่ละการกระทำ

5) บริษัทฯ อาจใช้มาตรการลงโทษในการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขแก่สมาชิกที่สร้างเรื่องปลอมหรือสมรู้ร่วมคิดในการละเมิดข้อกำหนดหรือสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์มาอย่างไม่ถูกต้องจากการละเมิดข้อกำหนดของสมาชิกอื่น หากสมาชิกคนอื่นได้รับไอเทมจากการละเมิดเงื่อนไขทั้งที่ทราบที่มาหรือไม่ทราบสถานการณ์ บริษัทฯ สามารถเรียกคืนไอเทมที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยและการกู้คืน

6) เหตุผลของการลงโทษและเนื้อหาของการลงโทษเป็นไปตามตารางเกณฑ์การลงโทษในข้อ 6 ทั้งนี้ เหตุผลในการลงโทษที่กำหนดในตารางอาจเบากว่าตารางเกณฑ์การลงโทษ

7) แม้จะเป็นข้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางเกณฑ์การลงโทษในข้อ 6 การลงโทษอาจนำไปใช้กับพฤติกรรมที่ละเมิดข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


6. ตารางเกณฑ์การลงโทษ

ประเภท รายละเอียด
การซื้อขายด้วยสกุลเงินจริง

(1) การซื้อขายสิ่งของในเกมเป็นเงินสดหรือสินค้า/บริการจริง หรือสินค้าในเกมอื่น ๆ

(2) การสนับสนุนตัวแทนโดยการฝากตัวละครไว้กับผู้อื่นเพื่อแลกกับเงินสดหรือสินค้า/บริการจริง

ลงโทษ ครั้งที่ 1 - 7 วัน ครั้งที่ 2/3 - ระงับถาวร
การพยายามทำการซื้อขายด้วยสกุลเงินจริง

การพยายามหรือโฆษณาการค้าเพื่อ "การซื้อขายด้วยเงินสด"

※ หาก "การพยายามทำการซื้อขายด้วยเงินสด" ถูกตัดสินว่าเป็นสินค้าที่ได้รับโดยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์และการทุจริต อาจใช้บทลงโทษ "ถาวร" ในการลงโทษครั้งที่ 1

ลงโทษ ครั้งที่ 1 - 7 วัน ครั้งที่ 2/3 - ระงับถาวร
ซื้อขายบัญชี

การซื้อขายบัญชีเกมหรือตัวละครในบัญชีเป็นเงินสด

ลงโทษ ครั้งที่ 1 - 7 วัน ครั้งที่ 2/3 - ระงับถาวร
การแอบอ้างใช้ชื่อ

การสร้างบัญชีโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
การปลอมแปลงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใส่ข้อมูลประจำตัวปลอม เช่น การใส่ข้อมูลของบุคคลอื่นในข้อมูลบัญชี หรือการใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่แก้ไขข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

※ หากถูกจำกัดบัญชีเพราะลงทะเบียนด้วยข้อมูลของผู้อื่น จะถูกปลดการจำกัดบัญชีหลังจากยืนยันตัวตนแล้ว

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

"การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม" หมายถึงการใช้ชื่อตามบทที่ 4 ข้อที่ 3

※ หากเกิดความเสียหายจาก "การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม" เพียงเล็กน้อย อาจใช้วิธีการ "เตือน" แทนการจำกัดเวลาเล่นเกม

※ หากเป็น "การใช้ภาษาที่เหมาะสม" ที่สร้างความไม่สบายใจอย่างรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามหรือผู้เล่นจำนวนมาก อาจใช้วิธีลงโทษของครั้งที่ 2 ตั้งแต่ผิดครั้งที่ 1

ลงโทษ ครั้งที่ 1 - 7 วัน ครั้งที่ 2 - 30 วัน ครั้งที่ 3 - 30 วัน หรือ ระงับถาวร
การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม

"การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม" หมายถึงการตั้งชื่อให้ตัวละครหรืออื่น ๆ ตามบทที่ 4 ข้อ 3

※ จำกัดตัวละครชั่วคราวเมื่อมีการตักเตือน จากนั้นจะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามความเห็นชอบ

※ อาจมีการเปิดเผยประวัติการเปลี่ยนชื่อเนื่องจาก "การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม" ผ่านออฟฟิเชียลคอมมูนิตี้ หรืออื่น ๆ

※ ในกรณีที่ "ใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม" ซ้ำหลายครั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้เล่นคนอื่น อาจมีการใช้บทลงโทษสำหรับ "การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม" แทน

ลงโทษ ครั้งที่ 1 - 1 วัน
(รวมเปลี่ยนชื่อ)
ครั้งที่ 2 - 3 วัน
(รวมเปลี่ยนชื่อ)
ครั้งที่ 3 - 7 วัน
(รวมเปลี่ยนชื่อ)
สแปมแชต

การก่อกวนแชตของผู้เล่นจำนวนมากโดยการส่งข้อความมากเกินความพอดีหรือส่งข้อความเดิมซ้ำหลายครั้งผ่านห้องแชต

* หากถูกเตือน 3 ครั้งภายใน 7 วัน อาจถูกลงโทษเป็นเวลา 3 วัน

* อาจถูกจำกัดการใช้งานบัญชีตามจำนวนครั้งสะสมและความหนักเบา

ลงโทษ ครั้งที่ 1 - เตือน หรือ 1 วัน ครั้งที่ 2 - 3 วัน ครั้งที่ 3 - 7 วัน
ขัดขวาง การให้บริการ 1

(1) การแอบอ้างเป็นบริษัทฯ พนักงานบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการ

(2) การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือวิธีที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ก่อให้เกิดความไม่สงบต่อผู้เล่นคนอื่น และการขัดขวางการให้บริการเกมของบริษัทฯ

ลงโทษ ครั้งที่ 1 - 30 วัน ครั้งที่ 2/3 - ระงับถาวร
ัดขวาง การให้บริการ 2

(3) การถามหรือรายงานแบบเดิมซ้ำหลายครั้ง ทำให้รบกวนการให้บริการตามปกติ

ลงโทษ ครั้งที่ 1 - 7 วัน ครั้งที่ 2 - 30 วัน ครั้งที่ 3 - 1ปี
ัดขวาง การให้บริการ 3

(4) การก่อกวนการทำงานของฝ่ายให้คำปรึกษาด้วยการด่าทอ ข่มขู่ ใช้คำพูดโจมตี หรือการแสดงออกที่ก่อให้เกิดความอับอายทางเพศ

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - 1ปี
การขัดขวางการดำเนินเกม

การใช้บริการเกม/ระบบในทางที่ไม่ดี ทำให้ผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถใช้บริการเกมได้อย่างปกติ

※ หากเกิดความเสียหายจาก "การขัดขวางการดำเนินเกม" เพียงเล็กน้อย อาจใช้วิธี "เตือน" แทน "การจำกัดเวลาใช้งานเกม"

※ หากสร้างความเสียหายต่อผู้เล่นจำนวนมากหรือสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจาก "การขัดขวางการดำเนินเกม" อาจถูกลงโทษ "เป็นระยะเวลา (90 วัน)" ตั้งแต่ครั้งที่ 1

ลงโทษ ครั้งที่ 1 - 3 วัน ครั้งที่ 2 - 30 วัน ครั้งที่ 3 - 90 วัน
รายงานเท็จ

การเผยแพร่โพสต์สู่คอมมูนิตี้หรือใช้บริการให้คำปรึกษาในทางที่ผิดทำให้ผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถใช้บริการเกมได้อย่างปกติ หรือการขัดขวางการให้บริการเกมของบริษัทฯ

ลงโทษ ครั้งที่ 1 - เตือน(1 วัน) ครั้งที่ 2 - 7วัน ครั้งที่ 3 - 30 วัน
โกงเกมหรือใช้บัคเกมในทางที่ผิด

(1) การใช้ข้อผิดพลาดในบริการหรือเกมเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรือสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น

(2) การใช้ข้อผิดผลาดของบริการหรือเกมเพื่อสร้างผลกระทบต่อระบบหรือความสมดุลของเกม

※ อาจถูกปรับระดับหรือลบไอเทมที่เกี่ยวข้อง หรือปรับเปลี่ยนไอเทมที่ได้รับแม้จะไม่มีเจตนา

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
สร้าง/ใช้/สนับสนุนโปรแกรมเถื่อน

(1) การสร้าง/ใช้/เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ขัดขวางการให้บริการอย่างเป็นปกติหรือทำให้ระบบปกป้องเทคโนโลยีของเกมด้อยประสิทธิภาพลง (ต่อไปจะเรียกว่า "โปรแกรมเถื่อน")

(2) การปรับเปลี่ยน/ดัดแปลงโปรแกรมของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเกมและการให้บริการเกม หรือใช้โปรแกรมที่ดัดแปลงในการใช้งานเกมอย่างผิดปกติ

(3) การแจกจ่าย แนะนำ หรือเผยแพร่โปรแกรมเถื่อน รวมถึงวิธีการใช้โปรแกรมนั้นให้แก่คนจำนวนมากไม่ว่าจะแบบเจาะจงหรือไม่เจาะจง

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
ขบวนการ

(1) การใช้งานเกมอย่างเป็นระบบ เป็นกลุ่ม หรือใช้บัญชีจำนวนมากโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ผลกำไร

(2) การใช้บัญชีจำนวนมากเพื่อรับไอเทมอย่างไม่ถูกต้องผ่าน "โปรแกรมเถื่อน" หรือ "การพนัน"

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
การเล่นที่ผิดปกติ

(1) การสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นจากการเล่นของผู้เล่นที่ตรวจสอบได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกัน

(2) การที่ผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจับกลุ่มเล่นเป็นระบบเพื่อควบคุมการแพ้ชนะ

(3) การเล่นในสถานที่เดียวกันหรือใช้หลายไอดีเล่นอย่างเป็นระบบ

(4) การสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นด้วยการเล่นหรือการพนันที่ผิดปกติ

(5) การเล่นเกมในรูปแบบที่ผิดปกติซ้ำหลายครั้ง (เช่น การจ้างเล่น การรับสร้างสถิติ เป็นต้น)

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
ลักลอบใช้ช่องทางชำระเงิน

การใช้ช่องทางชำระเงินของผู้อื่นมาชำระค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
ลักลอบใช้บัญชี

การล็อกอินบัญชีของผู้เล่นคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการฉวยโอกาสเพื่อรับผลประโยชน์หรือช่วยให้เกิดการกระทำนี้

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
หลอกลวง

การหลอกลวงผู้เล่นคนอื่นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องในเกม

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
พยายามหลอกลวง

การพยายามทำการ "หลอกลวง"

※ หาก "พยายามทำการหลอกลวง" แอบอ้างเป็นผู้ให้บริการหรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูกลงโทษแบบ "ถาวร" ตั้งแต่ครั้งที่ 1

ลงโทษ ครั้งที่ 1 - เรียกคืน, 30 วัน ครั้งที่ 2/3 - ระงับถาวร
การพนัน

(1) การนำไอเทมหรืออื่น ๆ มาพนันเพื่อให้ผลประโยชน์ทางทรัพย์สินแก่ใครคนใดคนหนึ่งตามผลที่คาดเดาไม่ได้ และทำให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นขาดทุน

(2) การช่วยเหลือหรือโฆษณาการกระทำในข้อ (1)

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

กรณีที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
การใช้บริการตลาดเสรี ในทางที่ผิด 1

(1) การใช้นโยบายและทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก ชำระเงิน ยกเลิกการชำระเงิน หรืออื่น ๆ จากผู้ให้บริการตลาดเสรีในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง

(2) วิธีหลีกเลี่ยงหรือใช้นโยบายและทุกขั้นตอนเกี่ยวกับผู้ให้บริการตลาดเสรีในทางที่ผิด

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
การใช้บริการตลาดเสรี ในทางที่ผิด 2

(3) การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปแล้วก่อนเรียกคืนหรือขอยกเลิกการซื้อที่เกิดด้วยความสมัครใจ

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ไม่สามารถกู้คืนได้ หลังจากทำการเรียกคืนแล้ว
การขอคืนเงินที่ผิดกฎ

(1) การขอคืนเงินด้วยตนเองจากสินค้าที่ใช้ไปแล้ว บัญชีจะถูกระงับถาวร

(2) ในกรณีได้รับไอเท็มในเกมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากบัญชีที่ดำเนินการคืนเงิน บัญชีจะถูกระงับถาวร

ลงโทษ ครั้งที่ 1/2/3 - ระงับถาวร
ประเภท รายละเอียด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
การซื้อขายด้วยสกุลเงินจริง

(1) การซื้อขายสิ่งของในเกมเป็นเงินสดหรือสินค้า/บริการจริง หรือสินค้าในเกมอื่น ๆ

(2) การสนับสนุนตัวแทนโดยการฝากตัวละครไว้กับผู้อื่นเพื่อแลกกับเงินสดหรือสินค้า/บริการจริง

7 วัน ระงับถาวร
การพยายามทำการซื้อขายด้วยสกุลเงินจริง

การพยายามหรือโฆษณาการค้าเพื่อ "การซื้อขายด้วยเงินสด"

※ หาก "การพยายามทำการซื้อขายด้วยเงินสด" ถูกตัดสินว่าเป็นสินค้าที่ได้รับโดยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์และการทุจริต อาจใช้บทลงโทษ "ถาวร" ในการลงโทษครั้งที่ 1

7 วัน ระงับถาวร
ซื้อขายบัญชี

การซื้อขายบัญชีเกมหรือตัวละครในบัญชีเป็นเงินสด

7 วัน ระงับถาวร
การแอบอ้างใช้ชื่อ

การสร้างบัญชีโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

ระงับถาวร
การปลอมแปลงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใส่ข้อมูลประจำตัวปลอม เช่น การใส่ข้อมูลของบุคคลอื่นในข้อมูลบัญชี หรือการใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่แก้ไขข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

※ หากถูกจำกัดบัญชีเพราะลงทะเบียนด้วยข้อมูลของผู้อื่น จะถูกปลดการจำกัดบัญชีหลังจากยืนยันตัวตนแล้ว

ระงับถาวร
การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

"การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม" หมายถึงการใช้ชื่อตามบทที่ 4 ข้อที่ 3

※ หากเกิดความเสียหายจาก "การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม" เพียงเล็กน้อย อาจใช้วิธีการ "เตือน" แทนการจำกัดเวลาเล่นเกม

※ หากเป็น "การใช้ภาษาที่เหมาะสม" ที่สร้างความไม่สบายใจอย่างรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามหรือผู้เล่นจำนวนมาก อาจใช้วิธีลงโทษของครั้งที่ 2 ตั้งแต่ผิดครั้งที่ 1

7 วัน 30 วัน 90 วัน

หรือ

ระงับถาวร
การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม

"การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม" หมายถึงการตั้งชื่อให้ตัวละครหรืออื่น ๆ ตามบทที่ 4 ข้อ 3

※ จำกัดตัวละครชั่วคราวเมื่อมีการตักเตือน จากนั้นจะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามความเห็นชอบ

※ อาจมีการเปิดเผยประวัติการเปลี่ยนชื่อเนื่องจาก "การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม" ผ่านออฟฟิเชียลคอมมูนิตี้ หรืออื่น ๆ

※ ในกรณีที่ "ใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม" ซ้ำหลายครั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้เล่นคนอื่น อาจมีการใช้บทลงโทษสำหรับ "การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม" แทน

1 วัน

(รวมเปลี่ยนชื่อ)
3 วัน

(รวมเปลี่ยนชื่อ)
7 วัน

(รวมเปลี่ยนชื่อ)
สแปมแชต

การก่อกวนแชตของผู้เล่นจำนวนมากโดยการส่งข้อความมากเกินความพอดีหรือส่งข้อความเดิมซ้ำหลายครั้งผ่านห้องแชต

* หากถูกเตือน 3 ครั้งภายใน 7 วัน อาจถูกลงโทษเป็นเวลา 3 วัน

* อาจถูกจำกัดการใช้งานบัญชีตามจำนวนครั้งสะสมและความหนักเบา

เตือน

หรือ

1 วัน
3 วัน 7 วัน
ขัดขวาง
การให้บริการ 1

(1) การแอบอ้างเป็นบริษัทฯ พนักงานบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการ

(2) การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือวิธีที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ก่อให้เกิดความไม่สงบต่อผู้เล่นคนอื่น และการขัดขวางการให้บริการเกมของบริษัทฯ

30 วัน ระงับถาวร
ขัดขวาง
การให้บริการ 2

(3) การถามหรือรายงานแบบเดิมซ้ำหลายครั้ง ทำให้รบกวนการให้บริการตามปกติ

7 วัน 30 วัน 1ปี
ขัดขวาง
การให้บริการ 3

(4) การก่อกวนการทำงานของฝ่ายให้คำปรึกษาด้วยการด่าทอ ข่มขู่ ใช้คำพูดโจมตี หรือการแสดงออกที่ก่อให้เกิดความอับอายทางเพศ

1 ปี
การขัดขวางการดำเนินเกม

การใช้บริการเกม/ระบบในทางที่ไม่ดี ทำให้ผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถใช้บริการเกมได้อย่างปกติ

※ หากเกิดความเสียหายจาก "การขัดขวางการดำเนินเกม" เพียงเล็กน้อย อาจใช้วิธี "เตือน" แทน "การจำกัดเวลาใช้งานเกม"

※ หากสร้างความเสียหายต่อผู้เล่นจำนวนมากหรือสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจาก "การขัดขวางการดำเนินเกม" อาจถูกลงโทษ "เป็นระยะเวลา (90 วัน)" ตั้งแต่ครั้งที่ 1

3 วัน 30 วัน 90 วัน
รายงานเท็จ

การเผยแพร่โพสต์สู่คอมมูนิตี้หรือใช้บริการให้คำปรึกษาในทางที่ผิดทำให้ผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถใช้บริการเกมได้อย่างปกติ หรือการขัดขวางการให้บริการเกมของบริษัทฯ

เตือน
(1 วัน)
7 วัน 30 วัน
โกงเกมหรือใช้บัคเกมในทางที่ผิด

(1) การใช้ข้อผิดพลาดในบริการหรือเกมเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรือสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น

(2) การใช้ข้อผิดผลาดของบริการหรือเกมเพื่อสร้างผลกระทบต่อระบบหรือความสมดุลของเกม

※ อาจถูกปรับระดับหรือลบไอเทมที่เกี่ยวข้อง หรือปรับเปลี่ยนไอเทมที่ได้รับแม้จะไม่มีเจตนา

ระงับถาวร
สร้าง/ใช้/สนับสนุนโปรแกรมเถื่อน

(1) การสร้าง/ใช้/เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ขัดขวางการให้บริการอย่างเป็นปกติหรือทำให้ระบบปกป้องเทคโนโลยีของเกมด้อยประสิทธิภาพลง (ต่อไปจะเรียกว่า "โปรแกรมเถื่อน")

(2) การปรับเปลี่ยน/ดัดแปลงโปรแกรมของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเกมและการให้บริการเกม หรือใช้โปรแกรมที่ดัดแปลงในการใช้งานเกมอย่างผิดปกติ

(3) การแจกจ่าย แนะนำ หรือเผยแพร่โปรแกรมเถื่อน รวมถึงวิธีการใช้โปรแกรมนั้นให้แก่คนจำนวนมากไม่ว่าจะแบบเจาะจงหรือไม่เจาะจง

ระงับถาวร
ขบวนการ

(1) การใช้งานเกมอย่างเป็นระบบ เป็นกลุ่ม หรือใช้บัญชีจำนวนมากโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ผลกำไร

(2) การใช้บัญชีจำนวนมากเพื่อรับไอเทมอย่างไม่ถูกต้องผ่าน "โปรแกรมเถื่อน" หรือ "การพนัน"

ระงับถาวร
การเล่นที่ผิดปกติ

(1) การสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นจากการเล่นของผู้เล่นที่ตรวจสอบได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกัน

(2) การที่ผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจับกลุ่มเล่นเป็นระบบเพื่อควบคุมการแพ้ชนะ

(3) การเล่นในสถานที่เดียวกันหรือใช้หลายไอดีเล่นอย่างเป็นระบบ

(4) การสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นด้วยการเล่นหรือการพนันที่ผิดปกติ

(5) การเล่นเกมในรูปแบบที่ผิดปกติซ้ำหลายครั้ง (เช่น การจ้างเล่น การรับสร้างสถิติ เป็นต้น)

ระงับถาวร
ลักลอบใช้ช่องทางชำระเงิน

การใช้ช่องทางชำระเงินของผู้อื่นมาชำระค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระงับถาวร
ลักลอบใช้บัญชี

การล็อกอินบัญชีของผู้เล่นคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการฉวยโอกาสเพื่อรับผลประโยชน์หรือช่วยให้เกิดการกระทำนี้

ระงับถาวร
หลอกลวง

การหลอกลวงผู้เล่นคนอื่นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องในเกม

ระงับถาวร
พยายามหลอกลวง

การหลอกลวงผู้เล่นคนอื่นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องในเกม

※ หาก "พยายามทำการหลอกลวง" แอบอ้างเป็นผู้ให้บริการหรือพนักงานของบริษัทฯ อาจถูกลงโทษแบบ "ถาวร" ตั้งแต่ครั้งที่ 1

เรียกคืน,
30 วัน
ระงับถาวร
การพนัน

(1) การนำไอเทมหรืออื่น ๆ มาพนันเพื่อให้ผลประโยชน์ทางทรัพย์สินแก่ใครคนใดคนหนึ่งตามผลที่คาดเดาไม่ได้ และทำให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นขาดทุน

(2) การช่วยเหลือหรือโฆษณาการกระทำในข้อ (1)

ระงับถาวร
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

กรณีที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระงับถาวร
การใช้บริการตลาดเสรี
ในทางที่ผิด 1

(1) การใช้นโยบายและทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก ชำระเงิน ยกเลิกการชำระเงิน หรืออื่น ๆ จากผู้ให้บริการตลาดเสรีในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง

(2) วิธีหลีกเลี่ยงหรือใช้นโยบายและทุกขั้นตอนเกี่ยวกับผู้ให้บริการตลาดเสรีในทางที่ผิด

ระงับถาวร
การใช้บริการตลาดเสรี
ในทางที่ผิด 2

(3) การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปแล้วก่อนเรียกคืนหรือขอยกเลิกการซื้อที่เกิดด้วยความสมัครใจ

ไม่สามารถกู้คืนได้
หลังจากทำการเรียกคืนแล้ว
การขอคืนเงินที่ผิดกฎ

(1) การขอคืนเงินด้วยตนเองจากสินค้าที่ใช้ไปแล้ว บัญชีจะถูกระงับถาวร

(2) วในกรณีได้รับไอเท็มในเกมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากบัญชีที่ดำเนินการคืนเงิน บัญชีจะถูกระงับถาวร

ระงับถาวร

1) วิธีและระยะเวลาจำกัดการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากที่กำหนดได้ตามการพิจารณาของผู้ให้บริการ

2) หากมีการกระทำแบบเดิมซ้ำ หรือมีการใช้งานในทางที่ผิดหลายครั้ง อาจถูกจำกัดการใช้งานมากขึ้น

3) ทรัพยากรและทรัพย์สินที่ผู้เล่นได้รับมาจากการใช้วิธีทุจริต เช่น ‘การหลอกลวงหรือข้อผิดพลาดระบบ’ ‘การใช้บัคเกมในทางที่ผิด’ ‘การชำระเงินผ่านตลาดเสรีในทางที่ผิด’ หรืออื่น ๆ จะถูกเรียกคืนทั้งหมด รวมถึงทรัพยากรและทรัพย์สินที่ผู้เล่นได้รับมาด้วยการซื้อขายตามปกติเช่นกัน และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับรางวัลหรือการกู้คืน

4) หากผลงานดัดแปลง (รวมถึงการออกอากาศ เช่น YouTube AfreecaTV และ Twitch) มีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงิน/การซื้อผ่านตัวแทน (เช่น การสนับสนุน แบนเนอร์) ตัวละครทั้งหมดที่ใช้ในการออกอากาศจะถูกลงโทษตาม 'การใช้บริการตลาดเสรีในทางที่ผิด' ของ 'ตารางเกณฑ์การลงโทษ'

5) อาจมีการจำกัดการใช้งานตามการตัดสินของผู้ให้บริการได้ แม้จะเป็นการกระทำที่ไม่ได้อยู่ในรายการด้านบน


7. นโยบายสำหรับบัญชีที่ไม่ได้ล็อกอินเป็นเวลานาน

1) บริษัทฯ อาจลบชื่อตัวละครและข้อมูลของตัวละครจากบัญชีที่ตรงตามเงื่อนไขด้านล่าง (จากนี้ไปจะไปเรียก "บัญชีที่ไม่ได้ล็อกอินเป็นเวลานาน") เพื่อพัฒนาบริการและให้จัดการเกมอย่างราบรื่น

 - ล็อกอิน 12SKY ครั้งล่าสุดถึง 6 เดือนแล้ว

 - ระยะเวลาใช้บริการแบบเสียเงินของ 12SKY สิ้นสุด

2) หากตัวละครในบัญชีที่ไม่ล็อกอินเป็นเวลานานกำลังจะถูกลบ ทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการลบข้อมูลเกมล่วงหน้าผ่านประกาศ

3) ไม่สามารถกู้คืนตัวละครและชื่อตัวละครที่ถูกลบตามนโยบายบัญชีที่ไม่ได้ล็อกอินเป็นเวลานานได้


8. นโยบายการกู้คืน

1) สามารถกู้คืนได้ภายในขอบเขตที่จะไม่ทำให้เกมเสียสมดุลมากจนเกินไป หากสามารถตรวจสอบบันทึกในเกมภายใต้เทคโนโลยีบริการข้อมูลและการสื่อสารในปัจจุบันสำหรับการสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการใช้เกม (เช่น ข้อมูลไอเทม เงินในเกม คะแนน ความสำเร็จและเลเวลที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการเกม) ที่เกิดจากสาเหตุของบริษัทฯ หรือข้อผิดพลาดทางเทคนิคในบริการเกม

2) หากไม่สามารถดำเนินเควสต์ได้เนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคในบริการเกม เราจะให้ความร่วมมือมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินเควสต์ได้ตามปกติภายในขอบเขตของการตรวจสอบบันทึกในเกมภายใต้เทคโนโลยีบริการข้อมูลและการสื่อสารในปัจจุบัน สามารถกู้คืนไอเทมเควสต์หรือเปลี่ยนข้อมูลตัวละครได้หากจำเป็น

3) สมาชิกที่ต้องการกู้คืนข้อมูลตามข้อ (1) หรือ (2) จะต้องส่งคำขอกู้คืนผ่านศูนย์บริการลูกค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ข้อมูลการใช้เกมมีการสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลง

4) คำขอกู้คืนตามข้อ (3) จะต้องยื่นโดยเจ้าของบัญชีที่ข้อมูลการใช้เกมมีการสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มอบอำนาจแก่บุคคลที่สาม

5) บริษัทฯ สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการเกมผ่านการแพทช์หรือการอัปเดตได้หากมีความจำเป็นด้วยเหตุผลด้านการดำเนินงานและทางเทคนิค และการกู้คืนจะถูกจำกัดสำหรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลการใช้เกมที่เกิดจากสมาชิก นอกจากนี้ เนื้อหาที่ต้องชำระเงินอาจถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบออกหากเห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับการวางแผนหรือการดำเนินงาน (เช่น การปรับสมดุลเกม) โดยทางบริษัทฯ จะชดเชยให้ผู้ใช้บริการด้วยไอเทมอื่น ๆ ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันและสามารถใช้ในเกมได้ และลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายแยกต่างหากจากการกระทำดังกล่าว

6) การสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้เกมในแต่ละข้อต่อไปนี้จะไม่อยู่ภายใต้การกู้คืนหรือการชดเชยความเสียหาย

 • ① ความเสียหายที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังของสมาชิกเองหรือการไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบเกม ประกาศ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายการดำเนินงาน เป็นต้น
 • ② ความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการเกมตามปกติของสมาชิก เช่น การซื้อขายในตลาดและการขายในร้านค้า
 • ③ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการเกมในลักษณะที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ เช่น การซื้อขายไอเทม การซื้อขายบัญชีและการแบ่งปัน
 • ④ ความเสียหายจากการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือรีเซ็ตอุปกรณ์
 • ⑤ ความเสียหายที่เกิดจากการไม่ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายอย่างถี่ถ้วน เช่น ชื่อไอเทม ราคาและจำนวน เมื่อลงทะเบียน/ขาย/ซื้อไอเทมในตลาดซื้อขาย
 • ⑥ ความเสียหายที่เกิดจากปัญหาระหว่างสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น การฉ้อโกงในเกม
 • ⑦ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย เช่น การขโมยบัญชีที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังหรือความผิดพลาดของสมาชิกในการจัดการบัญชี

9. ตารางเกณฑ์การกู้คืน

 การกู้คืนการสูญหายที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังของผู้ใช้หรือข้อผิดพลาดของระบบขณะเล่นเกมจะเป็นไปตามตารางเกณฑ์การกู้คืนด้านล่าง

 สำหรับรายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางเกณฑ์การกู้คืน การกู้คืนหรือขอบเขตจะถูกกำหนดตามเกณฑ์การกู้คืนทั่วไป

[ตารางเกณฑ์การกู้คืน]

ประเภท รายละเอียดและข้อมูลเฉพาะ การกู้คืน หมายเหตุ
ตัวละคร ตัวละครหรือบัญชีถูกลบโดยไม่ตั้งใจ X -
เกม/ไอเทม กรณีที่ขายไอเทมในร้านค้า X -
กรณีที่ซื้อไอเทมผิดจากร้านค้าทั่วไป X -
กรณีที่ซื้อไอเทมผิดจากร้านค้าแคช X -
อุปกรณ์หรือวัตถุดิบที่ไม่สามารถเสริมแกร่งหรือถลุงได้ X -
ไอเทม/เงินฟรีในเกมที่ไม่ได้รับภายในกำหนดเวลา X -
ไอเทมที่ลบด้วยความผิดพลาด X -
คำขอลบไอเทมที่ไม่สามารถลบเองได้ O ไอเทมที่ยินยอมให้ลบไม่สามารถกู้คืนได้
ความเสียหายจากการหลอกลวง/ปลอมแปลงบัญชี X -
ตลาดซื้อขาย ไอเทมหรือยอดเงินที่ซื้อขายผิดพลาดขณะใช้ร้านค้าส่วนตัว X -
(ซื้อ/ขาย/ค่าธรรมเนียม) X -
ประเภท รายละเอียดและข้อมูลเฉพาะ การกู้คืน หมายเหตุ
ตัวละคร ตัวละครหรือบัญชีถูกลบโดยไม่ตั้งใจ X -
เกม/ไอเทม กรณีที่ขายไอเทมในร้านค้า X -
กรณีที่ซื้อไอเทมผิดจากร้านค้าทั่วไป X -
กรณีที่ซื้อไอเทมผิดจากร้านค้าแคช X -
อุปกรณ์หรือวัตถุดิบที่ไม่สามารถเสริมแกร่งหรือถลุงได้ X -
ไอเทม/เงินฟรีในเกมที่ไม่ได้รับภายในกำหนดเวลา X -
ไอเทมที่ลบด้วยความผิดพลาด X -
คำขอลบไอเทมที่ไม่สามารถลบเองได้ O ไอเทมที่ยินยอมให้ลบไม่สามารถกู้คืนได้
ความเสียหายจากการหลอกลวง/ปลอมแปลงบัญชี X -
ตลาดซื้อขาย ไอเทมหรือยอดเงินที่ซื้อขายผิดพลาดขณะใช้ร้านค้าส่วนตัว X -
(ซื้อ/ขาย/ค่าธรรมเนียม) X -

※ อาจมีการจำกัดการกู้คืนในรายการที่มีโอกาสเป็นความเสียหายจากความตั้งใจของสมาชิก รวมถึงการใช้งานเกมในทางที่ผิดหรือละเมิดการตั้งค่าของระบบ

※ หากในขณะที่กู้คืน ไม่สามารถกู้คืนเป็นไอเทมเดิมได้ด้วยข้อจำกัดทางระบบ จะดำเนินการกู้คืนเป็นไอเทมที่มีความคล้ายกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

※ การกู้คืนแต่ละรายการจะดำเนินการโดยยึดตามข้อมูลที่เก็บไว้ และจะไม่สามารถกู้คืนความเสียหายที่ไม่มีในบันทึกกลับคืนได้

※ หากเกิดความเสียหายไม่เกิน 15 วัน (นับรวมวันที่เกิด) สามารถกู้คืนได้ตามปกติ แต่หากเกิน 15 วันแล้วอาจตรวจสอบข้อมูลได้ยากหรือใช้เวลานาน ทำให้กู้คืนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น


10. นโยบายบัญชีเกสต์

1) บัญชีเกสต์ถือว่าผูกติดอยู่กับอุปกรณ์ ทำให้ข้อมูลบัญชีสามารถสูญหายได้หากมีการย้าย/ทำหาย/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์สูญหาย ล้างเครื่อง และลบข้อมูลหรือแคช เป็นต้น

2) หากข้อมูลบัญชีเกสต์สูญหายเนื่องจากความไม่ระมัดระวังหรือความผิดพลาดของสมาชิกเอง เช่น ลบข้อมูลหรือแคช ล้างเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์สูญหาย ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถช่วยกู้คืนให้ได้

3) บริษัทฯ มีการแนะนำวิธีเชื่อมต่อบัญชีในออฟฟิเชียลคอมมูนิตี้

※ บัญชีเกสต์อาจไม่ได้รับการดูแลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ


<ภาคผนวก>

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565