คู่มือ

สามารถตรวจสอบคู่มือของ 12SKY


[การต่อสู้/สงคราม] 2024-01-16

เวิลด์ดันเจี้ยน : ถ้ำภูตวิญญาณ

[สัตว์เลี้ยง] 2023-10-16

วิวัฒนาการ

[เสริมแกร่ง/ถลุง] 2023-10-16

เจาะเกราะ

[ไอเทม] 2024-04-24

กล่องคอสตูม

[การต่อสู้/สงคราม] 2024-04-23

ศึกสำนัก - สงครามกวาดล้าง

[การต่อสู้/สงคราม] 2024-04-23

ศึกสำนัก - สงครามยึดครองค่าย

[สัตว์พาหนะ] 2024-04-17

สัตว์พาหนะ

[เสริมแกร่ง/ถลุง] 2024-01-18

ข้ามขีดจำกัด

[ข้อมูลพื้นฐาน] 2023-10-16

พรีเซ็ตตัวละคร

[ระบบเกม] 2023-10-16

เพื่อน

[ระบบเกม] 2023-10-16

เขตปรมาจารย์

[การต่อสู้/สงคราม] 2023-10-16

วงกตเทพสวรรค์

[เสริมแกร่ง/ถลุง] 2023-10-16

ถลุงอุปกรณ์

[เสริมแกร่ง/ถลุง] 2023-10-16

เสริมแกร่งอุปกรณ์

[ระบบเกม] 2023-10-16

ภารกิจ

[การต่อสู้/สงคราม] 2023-10-16

เรดเวิลด์ดันเจี้ยน

[การต่อสู้/สงคราม] 2023-10-16

ค่ายมังกรเพลิงและคุกอัสนีคำราม

[ข้อมูลพื้นฐาน] 2023-10-16

หอเต๋ามังกร

[สัตว์เลี้ยง] 2023-10-16

ดูดพลังสัตว์เลี้ยง

[สัตว์เลี้ยง] 2023-10-16

สัตว์เลี้ยง

[ไอเทม] 2023-10-16

ยาอายุวัฒนะ

[การต่อสู้/สงคราม] 2023-10-16

เอฟเฟกต์เซ็ต

[ระบบเกม] 2023-10-16

ประมุขสำนัก

[การต่อสู้/สงคราม] 2023-10-16

เกาะสามทัพ

[ไอเทม] 2023-10-16

กล่องสังหาร

[ไอเทม] 2023-10-16

กล่องวิญญาณ

[การต่อสู้/สงคราม] 2023-10-16

เรดหุบเขาผี

[การต่อสู้/สงคราม] 2023-10-16

ต่างหู & อัญมณี

[การต่อสู้/สงคราม] 2023-10-16

ลานประลอง

[การต่อสู้/สงคราม] 2023-10-16

สงครามศิลาศักดิ์สิทธิ์

[เสริมแกร่ง/ถลุง] 2023-10-16

เพิ่มขั้น & ลดขั้น

[ระบบเกม] 2023-10-16

กิลด์

[ระบบเกม] 2023-10-16

อันดับ

[ข้อมูลพื้นฐาน] 2023-10-16

การตั้งค่าเกม

[ระบบเกม] 2023-10-16

ร้านค้าในเกม

[ข้อมูลพื้นฐาน] 2023-10-16

NPC ในเมืองแต่ละสำนัก

[ระบบเกม] 2023-10-16

ซื้อขายแบบ 1:1

[ข้อมูลพื้นฐาน] 2022-12-12

UI พื้นฐาน